Sinut ohjataan cgi.fi vakuutustoimialan sivulle. LTC Otso on CGI:n, LähiTapiolan ja Elon yhteisyritys, joka on erikoistunut vakuutusalan ICT-palveluihin.