aula

Elolle oma infra sekä eläkeyhtiön tarpeisiin sopivat it-ratkaisut

elo_logo_

”Saimme hiottua yhteistoimintaa hyvin Otson kanssa. Haluamme, että sama asenne jatkuu ja laajenee joka osa-alueella. Nyt on löydetty hyvä tapa toimia, ja sillä jatkamme mielellämme jatkossakin.”

Aaro Mutikainen, tietohallintojohtaja, ELO

Asiakkaan haasteet

  • Elo syntyi Eläke-Tapiolan ja Eläke-Fennian fuusiossa. Fuusioilmoituksesta lähti liikkeelle joukko projektikokonaisuuksia Elon aikaansaamiseksi.
  • Itsenäisen Elon ja sen yritysidentiteetin muodostumisessa olennaisessa osassa oli mm. muista riippumattomien it-prosessien luominen.
  • Omien it-prosessien saamiseksi Elon oli irtaannuttava LähiTapiolan infrasta ja yhteisistä järjestelmistä.

Ratkaisumme

  • Eriyttämisprojekti alkoi Elon järjestelmävalinnoilla, joissa päädyttiin osittain LähiTapiola-taustaisiin järjestelmiin.
  • Elolle rakennettiin oma infra, joka sisältää omat alustaratkaisut, sovellukset ja tietokannat.
  • Elon data eriytettiin LähiTapiolan tietokannoista.
  • Elolle siirrettiin järjestelmät, jotka olivat olleet yhteisiä LähiTapiolan kanssa sekä sovellukset, jotka olivat olleet LähiTapiolan ympäristössä.

Toteutetun järjestelmän hyödyt

Oman infran rakentamisen yhteydessä Elolle mietittiin omat kustannustehokkaat it-ratkaisut, jotka sopivat eläkeyhtiön tarpeisiin.

Elolla on nyt

  • oma sovelluskehitys
  • halutessaan omavalintainen versiorytmi
  • omat tuotevalinnat ja hankinnat sekä niiden skaalaaminen yritykselle sopiviksi.

Eriyttäminen tuki Elon oman identiteetin muodostumista, esimerkiksi verkkopalvelut toimivat nyt osoitteessa elo.fi.

Miksi LTC-Otso?

LTC-Otsolla on vankka tuntemus asiakkaan liiketoiminnasta ja järjestelmistä sekä Tieto-Tapiola-ajoilta asti jatkunut pitkä yhteistyö asiakkaan kanssa.